Ordförklaringar:

Statistisk rådgivning

Forum Mellansverige erbjuder stöd och statistisk rådgivning för forskare i hela sjukvårdsregionen.

Statistik i kliniska studier

Val av studiedesign och statistisk metodik har en avgörande roll för den kliniska studiens kvalitet och möjlighet att besvara forskningsfrågan. Kliniska Studier Sverige erbjuder tjänster gällande statistik i kliniska studier.

Detta kan vi hjälpa dig med

Du kan få statistisk rådgivning och stöd i alla delar av studieprocessen. Stödet omfattar exempelvis hjälp med:

  • Studiedesign
  • Dimensionering av studier (poweranalyser)
  • Statistiska metodval
  • Statistisk analysplan
  • Tolkning och redovisning av resultat och metod
  • Rådgivning gällande statistiska frågeställningar, under reviewprocessen, inför publicering av studien i vetenskapliga tidskrifter

Du kan även få hjälp med randomisering i kliniska studier till exempel randomiseringslista, randomiseringskuvert eller randomisering i elektroniska system och kodbrytningsrutiner.

Kontakta oss

Du kan få stöd med statistisk rådgivning lokalt. Kontakta din lokala nod för att få veta mer.

Senast publicerad: