Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Norrland

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

23
tisdagapril 2024

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

25
torsdagapril 2024

Statistikteorins grundprinciper

Femte och sista delen i Forum Norrs utbildningsserie om statistik i vardagen. Denna behandlar grundprinciper bakom statistiska metoder.

2
torsdagmaj 2024

GCP för chefer

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar.

Nyheter

Region Norr
 • bild som visar undersökning med ultraljud av halskärl.

  Omfattande uppföljning i stor behandlingsstudie


  Tio år efter starten av Vipviza kommer nu deltagarna i till Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus för uppföljning. Det långsiktiga målet med forskningen är bättre hjärt-kärlhälsa i Västerbotten.
 • Per Dahlqvist, överläkare och docent vid Medicincentrum på Norrlands universitetssjukhus.

  Forskning för förbättrad diagnostik och behandling vid Addisons sjukdom


  Addisons sjukdom innebär att kroppen inte producerar viktiga hormoner, men den kan vara svår att diagnostisera. Per Dahlqvist, överläkare och docent vid Medicincentrum på Norrlands universitetssjukhus, har arbetat länge med att forska och sprida kunskap om den ovanliga sjukdomen. Kliniskt forskningscentrum i Umeå har varit viktiga för många studier som genomförts.
 • Person besöker Kliniskastudier.se.

  Stöd i CTIS - ange rätt prövningsställe i din ansökan


  Alla kliniska läkemedelsprövningar registreras i den EU-gemensamma webbportalen Clinical Trials Information System (CTIS). För att underlätta för dig som ska registrera en prövning i CTIS har vi samlat adresser till alla regioners prövningsställen.

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier erbjuder Kliniska Studier Sverige och Forum Norr mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Vit pil

Våra nätverk

Forum Norr har ett antal nätverk som syftar till att ge olika yrkesgrupper forum att utbyta kunskap och erfarenheter.

Vit pil

Vår verksamhet

Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Vi utvecklar och erbjuder stöd för klinisk forskning och samordnar norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala, nationella och internationella kliniska studier.

576

deltagare i våra utbildningar

80+

studieförfrågningar

200+

deltagare i våra nätverk

135+

forskningsprojekt som får stöd

Kontakta oss

Forum Norr erbjuder rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen för dig som genomför klinisk forskning. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.