Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Avtal och budget

Avtal är viktigt när du ska genomföra en klinisk studie och syftar till att göra det tydligt vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Forum Norr erbjuder stöd i avtalsprocessen som underlättar och främjar möjligheten att genomföra fler kliniska studier.

Stöd kring avtal och budget

Vi erbjuder:

  • Hjälp med att skriva och granska avtal, till exempel avtal med life science-företag, eller avtal mellan kliniker
  • Stöd vid kostnadsberäkningar
  • Stöd i förhandling vid kliniska läkemedelsprövningar.
  •  

Mallar och verktyg för avtalsprocessen

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och verktyg för avtalsprocessen vid genomförande av kliniska studier.

Ta del av mallarna

Hjälp och stöd i din region

Kontakta kliniskt forskningscentrum i din region för att få hjälp med avtal och budget.

Senast publicerad: