Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Datahantering

Forum Norr erbjuder stöd kring datahantering i kliniska studier. Du kan få stöd kring hur du ska samla in, strukturera och lagra data, och hjälp att skapa en datahanteringsplan. Du kan också få hjälp med att skapa datainsamlingsformulär (CRF) på papper eller elektroniskt (eCRF).

REDCap

REDCap är ett så kallat eCRF (electronic case report form). Det är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier, som ger dig som forskare tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka steg i studien. För dig som är forskare vid Umeå universitet erbjuder vi stöd för att skapa och bygga ditt projekt i REDCap.

Hjälp och stöd i din region

Kontakta Kliniskt forskningscentrum i din region för stöd kring datahantering.

Senast publicerad:

Innehåll på sidan