Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier erbjuder Kliniska Studier Sverige och Forum Norr mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Stöd för journalföring vid kliniska studier

Det är viktigt att journaldokumentationen i en klinisk studie är strukturerad och tydlig, syftet är att skapa hög säkerhet för forskningspersonen som deltar i studien.

Forum Norr bearbetar för närvarande ett stöd för journaldokumentation vid en klinisk studie.

Senast publicerad: