Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar

Forum Norr erbjuder ett flertal utbildningar i syfte att stärka kompetens och därmed öka kvaliteten vid genomförande av kliniska studier.

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom Good Clinical Practice, statistik och grundläggande juridik. Vissa utbildningar är endast öppna för medarbetare inom norra sjukvårdsregionen, andra för deltagare från hela Sverige.

Senast publicerad: