Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i juridik

Forum Norr erbjuder grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare.

Hur får och kan jag ta del av data från vården för min kliniska forskning?

Forum Norr erbjuder en grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare kring de regler, lagar och verktyg som styr vad man får och kan göra i sin forskning avseende att ta del av vårddata för den kliniska forskningen. Utbildningen innehåller exempelvis offentlighet- och sekretesslagstiftning, GDPR, patientdatalagen, direktåtkomst i journal samt regionens service kring datauttag för forskning.

Allt fler frågeställningar i arbetet med klinisk forskning handlar om tillgång till data från vården för forskning, och vad man som klinisk forskare får eller inte får göra i förhållande till de lagar som reglerar vården respektive forskningen.

Kliniska forskare känner väl till etikprövning, men alla har inte kännedom om de lagar och regler som styr tillgång till och utlämnande av vårddata för forskning. Vad betyder egentligen en godkänd etikansökan avseende tillgång till vårddata för forskning?

Mot bakgrund av detta erbjuder Forum Norr kliniska forskare en grundläggande utbildning i juridik.

Utbildningen innehåller bland annat relevant genomgång av:

  • Offentlighet- och sekretesslagstiftning
  • Utlämnande av allmän handling
  • Olika former av samtycke
  • GDPR
  • Direktåtkomst till journal
  • Menprövning
  • Patientdatalagen
  • Regionens service kring datauttag för forskning

Utbildningen riktar sig till kliniska forskare inom norra sjukvårdsregionen och vid Umeå universitet.

Kommande utbildningstillfälle

Presenteras senare

Senast publicerad: