Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forskningsstöd och rådgivning

Stöd genom hela forskningsprocessen

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder erbjuder rådgivning, tjänster och projektstöd, till forskare och forskningspersonal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen. Stödet ges genom hela forskningsprocessen, från idé till arkivering. Vi kan hjälpa till med enstaka moment eller vara delaktiga under stora delar av forskningsprojektet. En tidig kontakt med oss kan underlätta planering och genomförande av den kliniska studien. Våra tjänster underlättar genomförandet av kliniska studier och säkrar hög kvalitet i studierna.

Medarbetare med bred erfarenhet av kliniska studier

Våra medarbetare har bred erfarenhet av kliniska studier från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag. Som en del i nätverket Kliniska Studier Sverige har vi tillgång till expertisen hos våra kollegor på de övriga noderna i landet. Detta för att kunna erbjuda dig bästa tänkbara hjälp i ditt projekt.

Oavsett om du är erfaren forskare eller genomför din första studie, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning inför ditt nästa forskningsprojekt.

Ett lokalt stöd nära dig

Våra tjänster erbjuds i varierande omfattning i de olika regionerna. Kontakta i första hand den lokala FoU-enheten i din region. Om de inte tillhandahåller stödet du behöver hjälper de dig att få kontakt med den region som kan hjälpa dig.

Senast publicerad: