Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Monitorering/ Kvalitetskontroll

Monitorering / Kvalitetskontroll i kliniska studier

Monitorering är en del i sponsors obligatoriska kvalitetskontroll för kliniska prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter. Monitorn verifierar att forskningspersonernas rättigheter, säkerhet och välbefinnande skyddas samt att insamlad data är korrekt. Detta sker t.ex. genom:

  • granskning av att studiens protokoll samt lagar och regler följs
  • kontroll av att det finns korrekt inhämtat informerat samtycke för forskningspersoner
  • att säkerställa att data i studien registreras korrekt

Monitorering kan även genomföras för andra typer av kliniska studier för att säkerställa kvalitén i studien, även om det inte är ett direkt lagkrav.

Arbete med kvalitetskontroll pågår före, under och efter studiens genomförande och man bör arbeta riskbaserat, så att studiens komplexitet vägleder kvalitetsarbetet.

Mallar och stöddokument för monitorering Länk till annan webbplats.

Vårt stöd inom monitorering

Rådgivning

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder rådgivning för genomförande av kvalitetskontroll av kliniska studier.

Projektstöd och kvalitetskontroll

Vi erbjuder tjänster som projektstöd och aktivt utförande av monitorering och kvalitetskontroll under hela eller delar av en klinisk studie. Detta kan inkludera:

  • Upprättande av studiespecifik monitoreringsplan och övriga essentiella dokument.
  • Genomförande av monitorering och kvalitetskontrollsaktiviteter.
  • Projektledning eller koordinering av studie eller mer omfattande eller kontinuerliga rådgivningar.

Samverkansmonitorering

Kliniska Studier Sverige erbjuder en tjänst för samordnad monitorering av prövarinitierade multicenterstudier med prövningsställen på olika platser i landet. Vid samverkansmonitorering koordineras monitoreringen via en av Kliniska Studier Sveriges noder. Monitoreringen genomförs sedan av lokala monitorer nära prövningsstället.

Kontakt och kostnad

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Om du vill ha hjälp med mer omfattande tjänster som projektstöd, monitorering/kvalitetskontroll eller aktiv medverkan i projektet debiteras du enligt avtal.

Kontakta oss för mer information

På Centrallasarettet i Växjö finns Kliniska prövningsenheten (KPE) som erbjuder stöd i planering och utförande av sponsrade studier (läkemedelsprövningar) och akademiska studier. I detta stöd ingår även monitorering och kvalitetskontroller i kliniska studier. Vi utför även sammonitoreringsuppdrag.

För mer information kontakta: kpe@kronoberg.se

Senast publicerad: