Ordförklaringar:

Kontakta oss

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

Frågor om verksamheten och uppdraget

Kontakta oss om du har generella frågor om vår verksamhet och vårt uppdrag.

Skicka e-post till Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

Frågor om våra tjänster och forskningsstöd

För specifika frågor om våra tjänster finns kontaktuppgifter under respektive forskningsstöd och tjänst.

Hitta kontaktuppgifter

Senast publicerad: