Ordförklaringar:

Kurs i registerforskning lockade många nyfikna

För tredje året i rad anordnade Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och RCC Syd i mars en digital heldagskurs om registerforskning. Kursens lockade både praktiserande registerforskare och en hel del som var nyfikna på vad denna typ av forskning har att ge.

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life-science-företag som genomför kliniska studier i Södra sjukvårdsregionen. Som en del av detta ges det årligen, tack vare stöd från RCC en kostnadsfri en kurs i registerforskning.

Vi har en unik möjlighet att forska på register i Sverige. På denna kurs får deltagarna både inspiration och konkreta tips på hur man kan börja, säger Louise Brunkwall, projektledare på Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Årets kurs hade ett flertal talare, som alla har lång erfarenhet av registerforskning på olika sätt:

 • Jonas Björk, professor i epidemiologi, gav en översikt över registerforskning med fokus på metoder och angreppssätt.
 • Malin Inghammar, docent i infektionsmedicin och Bodil Andersson, docent i kirurgi, gav under dagen två inspirationsföreläsningar om hur de använt register i sin framgångsrika forskning.
 • Magnus Stenbeck, docent i epidemiologi, talade om etik vid registerforskning.
 • Mats Lambe, professor i epidemiologi, talade om kvalitetsregister på cancerområdet.
 • Jenny Sandgren, statistiker, visade under sin föreläsning hur man praktiskt arbetar med register och vad forskaren behöver tänka på.

Så tyckte deltagarna om kursen

48 personer fick ett certifikat på att de deltagit under samtliga moment. Av dessa svarade 29 personer på den utvärdering som skickades ut i efterhand:

 • Majoriteten av deltagarna kom från Region Skåne, resterande från Blekinge och Kronoberg. Av dessa var 45% läkare, andra yrkesgrupper som deltog var sjuksköterskor, fysioterapeuter, tandläkare, psykolog, apotekare, hälsoekonom och sjukhusfysiker. 70 % var disputerade eller doktorander.
 • Några deltagare driver redan registerbaserad forskning men de flesta angav att de planerar att börja eller är nyfikna på att kunna använda register i sin forskning.
 • Det digitala formatet passade alla väl eller mycket väl. 83 % tyckte att det är lagom med tid, 17 % tyckte att det är en för lång kurs.
 • För samtliga föreläsare angav över 90 % av deltagarna att innehållet var relevant och omfattningen lagom.
 • 96 % tyckte att kursen var värdefull och 93 % skulle rekommendera kursen till kollegor.
 • 100 % ansåg att de fått kännedom om var de ska vända sig för att få stöd kring registerforskning.

Kursen kommer tillbaka 2025

Kursen i registerforskning kommer tillbaka under våren 2025.

Om du vill veta mer om nästa års kurs kan du prenumerera på nyheter från Kliniska Studier Sverige – Forum Söder:

Prenumerera, på Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

Senast publicerad: