Ordförklaringar:

Forskningsenheten i Region Kronoberg uppmärksammar Clinical Trials Day 2024

År 1747 genomförde fartygskirurgen James Lind den första randomiserade studien. Det var startskotten för klinisk forskning. Den 20 maj 2024 uppmärksammar forskningsenheten i Region Kronoberg den Internationella kliniska forskningsdagen, Clinical Trials Day på Växjö Centrallasarett.

Två personer står framför en roll-up och en tv på Clinical Trials Day 2024

Under dagen visar hälsobiblioteket allmänhet och personal hur man kan söka i studiedatabaser för att finna studier inom olika sjukdomstillstånd som pågår i Sverige.

Mellan 11.30-13.30 finns det möjlighet att lyssna på föredrag om olika kliniska studier som pågår inom Region Kronoberg samt få mer information om vad forskningssjuksköterskorna jobbar med på kliniska prövningsenheten.

– Klinisk forskning kan bidra till att utveckla nya läkemedel och behandlingsrutiner och därför tycker vi på forskningsenheten att det är viktigt att uppmärksamma denna dag, säger Mari Westin som är forskningssjuksköterska vid kliniska prövningsenheten och lokal nodsamordnare i Kronoberg.

Du hittar hela programmet här nedan:

Internationella kliniska forskningsdagen, på regionkronoberg.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: