Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Om oss

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i södra sjukvårdsregionen.

Vårt forskningsstöd

Vi utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life-science-företag som genomför kliniska studier i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder:

  • Stöd och hjälp till forskare och forskningspersonal i hela den kliniska forskningsprocessen från idé till publikation
  • Stöd till företag som vill utveckla sina läkemedel och medicintekniska produkter i samverkan med hälso- och sjukvården
  • En regional ingång för studieförfrågningar, en del av Kliniska Studier Sveriges nationellt koordinerade tjänst.
  • En klinisk prövningsenhet med bred kompetens och erfarenhet från studier inom flera olika terapiområden och från olika utvecklingsfaser från First-In-Human till Fas IV
  • Utbildning inom klinisk forskningsmetodik, regelverk och statistik
  • En ingång till Region Skånes ATMP centrum som är kontaktpunkten för industri, akademi och andra intressenter inom Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP).

Våra medarbetare har erfarenhet av klinisk forskning från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag.

Som en del i samarbetet Kliniska Studier Sverige har vi tillgång till expertisen hos våra kollegor vid de övriga noderna i landet. Allt för att kunna erbjuda dig bästa tänkbara hjälp i ditt projekt.

Nationell infrastruktur

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Till Kliniska Studier Sverige har sjukvårdsregionerna utsett samordningsfunktioner, så kallade regionala noder.

De regionala noderna utgör tillsammans en gemensam nationell forskningsinfrastruktur som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier. De ska även verka för att antalet studier och antalet inkluderade patienter i studierna ökar. Noderna utgör primära kontaktpunkter för Kliniska Studier Sveriges stöd och tjänster för kliniska studier inom respektive sjukvårdsregion.

Forum Söder – Södra sjukvårds­regionens regionala nod

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen (Region Blekinge, Region Halland (södra), Region Kronoberg och Region Skåne). Nodens arbete leds av Nodföreståndaren som är chef för det regionala Nodkontoret vid Kliniska Studier Sverige-Forum Söder, Skånes universitetssjukhus i Lund. Nodkontoret samordnar den regionala nodens resurser för stöd till kliniska studier samt stödjer nationell, regional och lokal samverkan inom Kliniska Studier Sverige.

Forum Söders forskningsstöd tillgängliggörs via de lokala stödfunktionerna:

  • Blekinge: Blekinge kompetenscentrum
  • Halland: FoU-Halland
  • Kronoberg: FoU-Kronoberg
  • Skåne: Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus Lund

Vår vision

Vår vision är att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården. Det skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.

Vår mission

Genom regionalt samarbete utvecklar och erbjuder vi stöd för genomförande av kliniska studier i Södra sjukvårdsregionen. Vi bidrar till morgondagens vård och behandling genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Våra mål

Tillsammans verkar vi för att södra sjukvårdsregionen ska bli en attraktiv region för genomförande av kliniska studier.

Vi arbetar för att göra det enklare att driva kliniska studier så att fler studier av hög kvalitet kan genomföras i hälso- och sjukvården. Genom våra tjänster och utbildningar önskar vi skapa mervärde för uppdragsgivare i alla faser av kliniska studier.

Senast publicerad: