Ordförklaringar:

Prövningsenheter

På denna sida finns en sammanställning av kliniska prövnings- och forskningsenheter hos vårdgivare inom Region Stockholm och Gotland.


Karolinska translationell dermatologisk enhet

Terapiområde: Hud
Studiefaser: 3 och 4 samt experimentella studier
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: www.ktdstudien.se Länk till annan webbplats. / ktd.karolinska@regionstockholm.se

Klinisk forskningsenhet - Gastro, hud och reuma

Terapiområde: Hud
Studiefaser: 2-4
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: Natalia Kuzmina


Klinisk prövningsenhet för endokrinologi

Terapiområde/Tema: Endokrinologi
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
Sophie Bensing


Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet

Terapiområde/Tema: Klinisk farmakologi: kliniska läkemedelsprövningar inom alla terapiområden utom cancer
Studiefaser: Fas 1-2 inklusive First-in-human, doseringshjälp i fas-3-studier
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: KFP webbsida Länk till annan webbplats., Staffan Rosenborg

Fas 1-enheten Huddinge

Terapiområde/Tema: First-in-human & Fas 1 studier (alla diagnoser utom cancer)
Studiefaser: First-in-human, Fas 1
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: Fredrik Bäckrud

Fas 1-enheten Solna

Terapiområde/Tema: Cancer first-in-human och fas 1-studier
Studiefaser: First-in-human, Fas 1
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt: Caroline Brav


Klinisk forskningsenhet - Gastro, hud och reuma

Terapiområde: Gasteroenterologi
Studiefaser: 2-4
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset,
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: Charlotte Hedin


uMove core facilitet

Terapiområde/Tema: Studier av människans rörelse
Studiefaser: Alla
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
https://ki.se/umove Länk till annan webbplats. / umove@ki.se


Forskningsenhet Kardiologi, Södersjukhuset

Terapiområde/Tema: Kardiologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Vo Kardiologi, Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
Robin Hofmann, Överläkare/docent, FoUUI-chef

Forskningsenhet Kardiologi, Karolinska

Terapiområde/Tema: Kardiologi
Studiefaser: Fas 1b-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
hjartforskning.karolinska@regionstockholm.se

Klinisk forskningsenhet Kardiologi, Capio S:t Görans

Terapiområde/Tema: Kardiologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Capio S:t Görans Sjukhus
Placering: Capio S:t Görans Sjukhus
Mer information/Kontakt: Adriano Atterman, PhD, FoU-samordnare


Biobank och studiestöd

Terapiområde/Tema: Laboratoriemedicin
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Diagnostik Karolinska
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
biobankstockholm.se Länk till annan webbplats.,
Biobank: biobankstockholm@regionstockholm.se,
Studiestöd: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se


Forskningsmottagningen njurmedicin, Huddinge

Terapiområde/Tema: Njurmedicin
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
njur-KBC.karolinska@regionstockholm.se alt. Överläkare Olof Heimbürger, ME Njurmedicin


Cancerstudieenheten Huddinge

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: Fredrik Bäckrud

Cancerstudieenheten Solna

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt: Johanna Vernersson

Klinisk forskningsenhet (KFE) onkologi/kirurgi

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Capio S:t Görans Sjukhus
Placering: Capio S:t Görans Sjukhus
Mer information/Kontakt: Webbsida KFE Länk till annan webbplats. / epost: Malin Hovstadius


Centrum för Kliniska Barnstudier - CKB

Terapiområde/Tema: Pediatrik
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Eva Widernheim Broström

KSE-HOPE, ITCC

Terapiområde/Tema: Barnonkologi och hematologi
Studiefaser: Fas 1-4, interventionsstudier, kvalitetsregister, observationsstudier
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Sofie Garpemo / Helena Aaröe


Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO)
Placering: Sabbatsbergs sjukhus
Mer information/Kontakt:
Studieenhetens webbsidor Länk till annan webbplats.


Röntgen Huddinge

Terapiområde/Tema: Röntgen
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
klinprov.hmdk.karolinska@regionstockholm.se

Omvårdnadsenheten för kliniska studier, Solna

Terapiområde/Tema: Röntgen
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Diagnostik Karolinska
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
rtg.klinprov.karolinska@regionstockholm.se


WHO-Center för forskning inom reproduktiv hälsa

Terapiområde/Tema: Reproduktiv hälsa
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
whocenter.kk.solna.karolinska@regionstockholm.se

Kvinnohälsan

Terapiområde/Tema: Kvinnohälsa, reproduktionsmedicin och gynendokrinologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Mottagning Gynendokrinologi Solna Länk till annan webbplats., kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.se


Klinisk forskningsenhet - Gastro, hud och reuma

Terapiområde: Reumatism
Studiefaser: 2-4
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: Aikaterini Chatzidionysiou


Kliniska prövningar, den åldrande hjärnan

Terapiområde/Tema: Kognitiva sjukdomar (Alzheimers)
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, M54
Mer information/Kontakt:
Telefon 08-123 85468


S:t Eriks Ögonsjukhus

Terapiområde/Tema: Ögon
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: St.Eriks Ögonsjukhus
Placering: St.Eriks Ögonsjukhus, Solna
Mer information/Kontakt:
Susanne Söderberg

Saknar du uppgifter om din prövningsenhet på denna sida så kontakta oss på Forum Stockholm-Gotland.

Senast publicerad: