Ordförklaringar:

Forskningsstöd och rådgivning

Forum Sydost erbjuder rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen till dig som genomför kliniska studier.

Forum Sydost kan ge råd eller stöd i enstaka moment eller vara delaktiga i stora delar av genomförandet. En tidig kontakt med oss kan underlätta planering och genomförande av studien. I de frågor där vi inte själva kan erbjuda stöd förmedlar vi kontakt till andra stödstrukturer.

Senast publicerad: