Ordförklaringar:

Datahantering/eCRF

Forum Sydost erbjuder stöd kring datahantering i kliniska studier.

Datahantering

Forskare kan få råd och stöd generellt i datahanteringsfrågor, till exempel gällande insamling, struktur och lagring av data samt hjälp att skapa en datahanteringsplan. Vi erbjuder även hjälp med att bygga, driftsätta och underhålla datainsamlingsformulär (CRF), antingen på papper eller elektroniskt (eCRF).

eCRF

För forskningsprojekt där LiU ensamt eller tillsammans med annan part är personuppgiftsansvarig erbjuder vi konstruktion av eCRF med hjälp av den webbaserade tjänsten REDCap (Research Electronic Data Capture).

eCRF, Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Personal visar REDCap

Foto: Ulrik Svedin

Senast publicerad: