Ordförklaringar:

Nätverk för forskning i primärvården

Forum Sydost arrangerar tillsammans med Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland nätverksträffar för alla forskningsintresserade medarbetare inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Syfte

Syftet med nätverket är att:

  • skapa samarbeten, stimulera och underlätta forskning i nära vård
  • vara en plattform där forskningsintresserade personer i primärvården kan samverka, inspireras och träffa andra forskningsintresserade
  • dela och diskutera viktig information om uppdateringar i regelverken kring forskning (personuppgiftshantering, ICH-GCP, övrig juridik m.m.)

Nätverksträffar

Lokala nätverksträffar inom Region Östergötland arrangeras en till två gånger per termin och nätverksträffar inom hela Sydöstra sjukvårdsregionen arrangeras en gång per termin. Om du är intresserade av att bidra till nätverket eller har idéer om vad vi ska ta upp på våra träffar vänligen kontakta någon av våra arrangörer.

Ansvariga för nätverket

Eva Anskär, Distriktssköterska, Primärvårdscentrum, , Med.lic

Epost: eva.anskar@regionostergotland.se

Åsa Rydmark Kersley, Forskningskoordinator, Forum Östergötland, MScN

Epost: asa.rydmark.kersley@regionostergotland.se

Regional nätverksträff 17 oktober kl. 13.00-16.30 via Zoom

Tema: Etik och patientmedverkan vid studieutformning

 

Agenda:

13.00 Eva Anskär, Åsa Rydmark Kersley och Annette Sverker hälsar välkommen!

13:10 Åsa Rydmark Kersley, information från Forum Sydost/Kliniska Studier Sverige

13:15 Susanna Ahlström Funktionsrätt i Östergötland, Sara Hjalmarsson Astma & Allergiföreningen och Annette Sverker docent och forskningschef PVC berättar om utbildning och användning av forskningspartners från patientorganisationer.

14:00 Bensträckare

14:05 Anna Alexandersson, biträdande förvaltningschef & handläggare från Etikprövningsmyndigheten föreläser om varför etik är viktigt i studier och ändringar i etiklagen samt ansökan via det nya Ethix-systemet

15:05 Fika paus - hämta fika och kom gärna tillbaka och prata med oss

15:15 Lennart Ivarsson styrelseledamot i Nätverket mot cancer och Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig, Blodcancerförbundet, berättar om upplevelse av att hitta en studie för sin sjukdom och hur patienten kan användas som resurs för forskare.

15:45 Charlotte Poulsen Alkohol- och drogterapeut & Frida Sandin, Folkhälsovetare, Inspirationsföreläsning om forskningsstudienLow carbohydrate and psychoeducational programs show promise for the treatment of ultra-processed food addiction”. En studie initierad av patient- och välgörenhetsorganisationen Public Health Collaboration UK

16:20 Diskussion, sammanfattning och avslut

Anmälan

Anmäl dig via e-post till Eva Anskär: eva.anskar@regionostergotland.se

Meddela gärna om du är:

  1. Forskare
  2. Forskningsstödjande personal: forskningssjuksköterska/undersköterska/administratör
  3. Chef
  4. Nyfiken på forskning

Välkommen!

Eva Anskär, Med. lic, distriktssköterska, Primärvårdscentrum Region Östergötland

Åsa Rydmark Kersley, forskningskoordinator, Forum Östergötland/Forum Sydost

Senast publicerad: