Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Gothia Forum är en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen).

Karta.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Gothia Forum är en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen).

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • Bild föreställande Margareta Scharin Täng och en bild på en skrivbok med penna

  Monitorering i samverkan sparar tid, pengar och koldioxid


  Att monitorera en klinisk forskningsstudie kräver ofta många och långa resor i och utanför Sverige. Därför startade Kliniska Studier Sverige 2018 en utvecklingssatsning som blev startskottet för en ny typ av monitorering i samverkan. Med samverkansmonitorering får en koordinerande monitor hjälp av kollegor runt om i regionerna.

 • Nya mallar för ansökan i CTIS


  Kliniska Studier Sverige har tagit fram tre nya mallar som kan användas vid regulatorisk ansökan om kliniska läkemedelsprövningar i CTIS.

 • Mer jämlik vård och ökad attraktionskraft när forskningsinfrastrukturen i regionen stärks


   Under 2019 initierades ett riktat stöd till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för att förstärka den forskningsstödjande verksamheten, en verksamhet som nu har både sjukhusövergripande forskningssköterskor och fysiska mottagningslokaler. Nu arbetar Gothia Forum med en modell för att ytterligare stärka forskningsinfrastrukturen inom Västra Götalandsregionen för att alla patienter ska få tillgång till kliniska studier. I förlängningen hoppas man skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård och en ökad attraktionskraft.

Kommande event

28
tisdagmaj 2024

Gothia Forums seminarieserie: Datainsamling i kliniska studier – så används REDCap inom VGR

REDCap är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier som är tillgänglig för verksamheter inom hela Västra Götalandsregionen (VGR). Vid det här seminariet informerar vi om hur REDCap ger dig som forskare inom VGR tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka studien. Vi presenterar exempel på hur ett så kallat eCRF (electronic case report form) enkelt kan byggas och vilket stöd som erbjuds av Gothia Forum.

17
tisdagseptember 2024

GCP, Grundkurs

Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

8
tisdagoktober 2024

GCP, Repetitionskurs

Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar, som tidigare gått grundkurs i GCP och nu är i behov av repetition samt uppdatering av nu gällande regelverk.

Forskningsprocessen

Få en översikt över forskningsprojektets olika faser, från idé till arkivering. Den kliniska studiens delar beskrivs övergripande och för studier med läkemedel och medicintekniska produkter finns mer specifik information. Ett bra stöd för dig som ska eller håller på att genomföra kliniska studier.

Vit pil

Mallar och stöddokument

Våra mallar och stöddokument är ett stöd vid planering och genomförande av kliniska studier. Mallarna utgår från regelverk för kliniska läkemedelsprövningar man kan anpassas och användas vid andra typer av studier.

Vit pil

Om Gothia Forum

Gothia Forum stärker klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen och fungerar som en mötesplats och resurs för forskare så väl som små och stora företag. Vi erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av kliniska forskningsprojekt och kliniska prövningar inom alla faser inklusive First-in-Man.

580+

deltagare i våra utbildningar

100+

forskningsprojekt som får stöd

150+

studieförfrågningar

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.