Ordförklaringar:

Gothia Forums seminarieserie: Datainsamling i kliniska studier – så används REDCap inom VGR

REDCap är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier som är tillgänglig för verksamheter inom hela Västra Götalandsregionen (VGR). Vid det här seminariet informerar vi om hur REDCap ger dig som forskare inom VGR tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka studien. Vi presenterar exempel på hur ett så kallat eCRF (electronic case report form) enkelt kan byggas och vilket stöd som erbjuds av Gothia Forum.

  • Gothia Forum

  • Teams

  • 28 maj 2024

  • 13.00 - 14.30

Lägg till i kalender Mer information och anmälan

Senast publicerad: