Ordförklaringar:

”Samverkan och lätt att göra rätt” förordades på seminarium om hälsodata inom Sveriges regioner

Den 30 maj 2024 gav eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet det digitala seminariet ”Hur hanterar Sveriges regioner sin hälsodata?”. En av talarna var Johannes Nilsson, ansvarig för hälsodatafrågor i sjukvårdsregion Mellansverige, som varit med i Kliniska Studier Sveriges hälsodataprojekt.

Bild på Johannes Nilsson till vänster, bild på hand och pipett till höger.

De senaste åren har många aktörer i Sverige arbetat hårt för att skapa bättre tillgång till hälsodata från svensk hälso- och sjukvård. Som ett led i detta har Kliniska Studier Sverige drivit projektet om rådgivande funktioner för bättre nyttjande av hälsodata med stöd från Vetenskapsrådet.

Så har arbetet gått till

På seminariet ”Hur hanterar Sveriges regioner sin hälsodata?” presenterade Johannes Nilsson hur Kliniska Studier Sverige har arbetat med ett hälsodataprojekt som initierades efter ett uppdrag från Vetenskapsrådet.

Uppdraget omfattade bland annat att kartlägga regionalt forskningsstöd kopplat till hälsodata och registerforskning samt att uppdatera kliniskastudier.se med denna information, så att forskare enkelt kan hitta rätt. I projektet utredde man även hinder och behov för utveckling och nationell samordning inom området.

– Även om vi berörde många områden inom hälsodatafrågan kunde vi tydligt se behov att stärka samverkan med tydliga roller och förståelse för dessa hos systemets olika aktörer. Det är såklart ett långsiktigt arbete men målet glasklart: vi behöver enas kring semantik och processer, dels för att kunna stödja varandra i detta viktiga arbete, dels i syfte att underlätta för forskaren, säger Johannes Nilsson, projektledare på Kliniska Studier Sverige – Forum Mellansverige.

Johannes presentation går att se 1 timme och 4 minuter in i seminariet:

Film: Hur hanterar Sveriges regioner sin hälsodata? på Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta rätt hälsodata på Kliniskastudier.se

På sidan Uttag av hälsodata kan du se hur du begär ut hälsodata i Sverige olika regioner.

Uttag av hälsodata

Senast publicerad: