Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

Utbildningen ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till vid klinisk forskning och vilket ansvar man har som verksamhetschef.

  • Forum Mellansverige

  • Digitalt

  • 02 oktober 2024

  • 12.30 - 17.00

Lägg till i kalender

Kliniska Studier Sverige har gemensamt tagit fram en utbildning för dig som är verksamhetschef eller motsvarande i hälso- och sjukvården i vars verksamhet klinisk forskning och utvecklingssamarbeten bedrivs. Utbildningen ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Den ger också en översikt över vad man som verksamhets­chef har ansvar för och därför bör ha kännedom om. Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid klinisk forskning.

Målgrupp: För verksamhetschefer eller motsvarande inom sjukvårdsregion Mellansverige.

Föreläsare: Anders Hellgren, GCP Consulting

Kostnad: Kostnadsfri

Anmälan

Utbildningen är öppen för regionanställda.

Senast publicerad: