Ordförklaringar:

Seminarier

Vi erbjuder seminarier som syftar till att ge kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning med fokus på reglering och administration. Seminarierna riktar sig till forskare, forskningsstödjande personal och andra med intresse för klinisk forskning inom Region Stockholm och Gotland.

Webbinarier 2024

Forum Stockholm-Gotland planerar en serie webbinarier även till våren 2024. Håll utkik i våra kanaler för mer information.

Hantera prenumerationer


Webbinarier genomförda 2023

  • GDPR i forskning
  • Att läsa ett forskningsavtal
  • CTIS - erfarenheter av nya ansökningar
  • Kostnadsberäkningar och forskningsprislistor
  • Medcintekniska prövningar
  • CTIS - överföringar av pågående studier
  • Översikt i GCP och kliniska prövningar

Ta del av presentationer och Frågor & svar från tidigare genomförda webbinarier

Senast publicerad: