Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar

Inom Region Stockholm och Gotland finns det ett stort antal utbildningar att ta del av. För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården subventioneras GCP-utbildningar som ges av Karolinska Trial Alliance.

Kursutbud

Centrum för kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med KI tagit fram en doktorandkurs för framtida prövare.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en praktisk förståelse och inblick i processen, principer och regler inom uppstart, genomförande och avslut av kliniska studier. Utbildningen riktar sig till doktorander utan erfarenhet av kliniska studier men som planerar genomföra en klinisk studie.

Kursen innefattar föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen fokuserar på praktiskt lärande genom att omsätta kunskap i praktisk bemärkelse och kritisk reflektion av kunskap.

Ansök via KI:s kurskatalog, kursnummer 5274 Länk till annan webbplats.

Kursen ger deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen vänder sig till som arbetar med eller ska börja arbeta med kliniska studier. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate Länk till annan webbplats. GCP-kurs.

Kursen tillhandahålls av KTA, läs mer och anmäl dig på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

This course is aimed at you who is going to work with clinical trials but have limited or no knowledge of Good Clinical Practice (GCP). No prior knowledge is required for the course. The course gives the participants sufficient knowledge of GCP to practically carry out a clinical trial. After completing the course, all participants receive a certificate. The course meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate Länk till annan webbplats..

The GCP Introduction is offered by KTA, more information at the KTA website Länk till annan webbplats..

Denna kurs låter deltagarna repetera GCP och ger också möjlighet till mer ingående diskussion av några studiespecifika frågeställningar. Kursen ger fördjupning inom vissa delar som till exempel ansökningar, biverkningar och ansvarsfrågor. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen vänder sig till dig som har gått GCP-kurser tidigare och har viss erfarenhet av arbete med kliniska prövningar. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate Länk till annan webbplats. GCP-kurs.

Kursen tillhandahålls av KTA, läs mer och anmäl dig på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

Utbildningen är en två dagar lång kurs för de som arbetar med eller är intresser­ade av kliniska prövningar. En grundläg­gande utbild­ning inom kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med fokus på läkemedelsstudier. Föreläsningar ges av inbjudna föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden. Utbildningen ger deltagarna kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.

Kursen tillhandahålls av KTA, läs mer och se kursdatum på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

Grundkurs för forskningssjuksköterskor är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance - KTA Länk till annan webbplats., Cancerstudieenheten och Forum Stockholm-Gotland. Kursen riktar sig till dig som är ny forskningssjuksköterska eller sjuksköterska som är intresserad av att börja arbeta med klinisk forskning. Syftet med kursen är att ge ett praktiskt helhetsgrepp på forskningssjuksköterskans roll och ansvar i den kliniska studiens alla moment.

Kursen är öppen för ansökningar från hela Region Stockholm och Gotland. Läs mer på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor riktar sig till dig som är anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland och som arbetar som forskningssjuksköterska sedan minst ett år tillbaka. Kursen ger en uppdatering av forskningssjuksköterskans roll och ansvar samt går igenom aktuella regelverk och praktiskt genomförande av den kliniska studiens olika moment.

Läs mer och se kursdatum på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..


Subventionering av utbildningar

Vi satsar på utbildningar tillsammans med Karolinska Trial Alliance för att förbättra förutsättningarna för dig som genomför kliniska studier.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland har möjlighet att gå utvalda kurser hos KTA till subventionerad kostnad.

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (KTA) är en specialiserad, regulatorisk enhet som tillhandahåller tjänster och utbildning inom kliniska studier till självkostnadspris. KTA har uppdraget att stödja både akademi och industri inom Region Stockholm och Gotland

Karolinska Trial Alliances utbildningar Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: