Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och GCP för chefer

Utbildningen ger verksamhetschefen en introduktion till de regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning.

  • Forum Norr

  • Teams

  • 17 oktober 2024

  • 10.00 - 15.00

Lägg till i kalender

Denna kurs riktar sig till verksamhetschefer och andra chefer som arbetar i en verksamhet inom hälso- och sjukvården där klinisk forskning och utvecklingssamarbeten bedrivs.

Kursen är öppen för deltagare från norra sjukvårdsregionen och är kostnadsfri.

Utbildningen genomförs digitalt via Teams.

Våra GCP-utbildningar

Vid frågor om utbildningen, kontakta:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Senast publicerad: