Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Juridik kring tillgång till patientdata för forskning

Forum Norr erbjuder ett informationstillfälle som ger en första grundläggande vägledning i juridiska frågor kring de regler och lagar som styr vad man får och kan göra för att kunna ta del av patientdata i klinisk forskning.

Juridiska aspekter på tillgång till patientdata från vården att använda i klinisk forskning

Allt fler frågeställningar i arbetet med klinisk forskning handlar om tillgång till data från vården för forskning, och vad man som klinisk forskare får eller inte får göra i förhållande till de lagar som reglerar vården respektive forskningen.

Informationen innefattar en grundläggande genomgång av de lagar som reglerar tillgång till patientdata för forskning (till exempel offentlighets- och sekretesslagstiftning, GDPR och patientdatalagen). Utöver det ges också information om direktåtkomst till journal, stöd för datauttag för forskning och praktiska tips.

Målgrupp

Informationen riktar sig till kliniska forskare inom Norra sjukvårdsregionen och vid Umeå universitet.

Kurstillfällen

Inga kurstillfällen är för närvarande planerade

Vid frågor, kontakta Kliniskt forskningscentrum Umeå:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Senast publicerad: