Ordförklaringar:

Forskning med lägre trösklar

Under två intensiva dagar i mars, samlades medarbetare inom Forum Sydost för samtal och planering om olika aspekter relaterade till kliniska studier och forskning.

Vid internatet fördes dialog kring hur vi tillsammans kan ta nästa steg och ge bättre förutsättningar för kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen och i Sverige.

- Det är oerhört inspirerande att få möjlighet att leda en verksamhet som Forum Sydost. Min övertygelse är att just samverkan är nyckeln till en ökad forskning med lägre trösklar. Att samverka kan vara utmanande, men när den väl får genomslagskraft, är den ack så effektfull. Det är inte enskilt vi säkrar detta arbetet, utan vi gör det tillsammans inom Forum Sydost, säger Elisabeth Norén, nodföreståndare, Forum Sydost, Kliniska Studier Sverige. Elisabeth Norén tillträdde som föreståndare för Forum Sydost i juni 2023 och arbetar vid Region Jönköpings län.

Mötet erbjöd en värdefull plattform för dialog om kunskapsutbyte, utbildningar, samverkan kring utvecklingssatsningar och gränsöverskridande arbete. Tillfälle gavs till att arbeta i workshops och presentera resultat från de olika arbetsgrupperna. Inte minst knöts det nya kontakter i gruppen med representanter från fyra olika organisationer; Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland samt Linköpings universitet.

Hur kan vi möta forskarens behov?

Hur vet vi vad som är forskarens behov? Kan forskaren alltid själv identifiera behoven? Hur kan vi stödja på bästa vis? Hur når vi ut till dem som behöver oss? Det är några av de frågor som kom upp på agendan.

- Vi behöver vara lyhörda för att stämma av vad forskare ser som utmanande, men även identifiera behov som forskarna själva inte ser, säger Elisabeth Norén.

- Det har varit viktiga och intressanta diskussioner för att utveckla vårt samarbete för att få till så bra forskningsstöd som möjligt. Jag uppskattar möjligheten att diskutera frågor på djupet. Det har även varit mycket intressanta föreläsningar, säger Anna Lundberg, forskningskoordinator i Linköping.

Föreläsningar om aktuella ämnen som biobankslagen och R-RCT ingick i programmet. Neil Lagalis presentation om biokonstruerade hornhinnor illustrerade på ett tydligt vis hur forskning kan göra verklig skillnad i människors liv. Neil Lagali som är professor i oftalmologi visade på att regelverk för medicinsk forskning har en stor komplexitet. Att föra en idé från forskningsstadiet till att bli en effektiv behandling kan vara en lång och komplicerad process. Han poängterade betydelsen av experthjälp för att navigera genom komplexa regler på korrekt vis för att säkerställa att processen är regelrätt, effektiv, och enligt etiska och juridiska standarder. Här kan Forum Sydost spela en betydelsefull roll genom att erbjuda stöd i planering och genomförande.

- Forskarpresentationen om forskning som gör skillnad, gjorde mig stolt över att jag tillhör den här världen, där vi alla på olika sätt gör skillnad, säger Dzeneta Dernroth, forskningskoordinator i Linköping

- Jag uppskattar de inspirerande diskussionerna och möjligheter att få lära känna varandra bättre, säger Liza Hordiienko, forskningsassistent i Kalmar, som var nöjd över deltagandet vid internatet.

Medarbetare i Forum Sydost

Medarbetare i Forum Sydost

Senast publicerad: