Ordförklaringar:

Om resurslistan

Resurslistan är en förteckning över resurser som finns tillgängliga för att bedriva kliniska studier vid sjukhus och kliniker i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Syfte

Syftet med resurslistan är att näringslivet, akademin och verksamheterna på ett enkelt sätt ska kunna få överblick över de forskningsfaciliteter som finns på våra sjukhus och kliniker inom Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Listan är inte komplett utan kommer att uppdateras och kompletteras allt eftersom ny information skickas in och fler kliniker ansluter.

Kontakt

Vid frågor, uppdateringar eller förändringar skicka ett mail till respektive funktsbrevlåda nedan:

Region Jönköpings län: kliniskastudierfuturum@rjl.se

Region Kalmar län: forskningssektionen@regionkalmar.se

Region Östergötland: kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se


Senast publicerad:

Innehåll på sidan