Ordförklaringar:

ATMP i Skåne

Utvecklingen av ATMP i Skåne går snabbt tack vare samarbete och innovation genom LUNDAMODELLEN.

LUNDAMODELLEN

Skåne ligger långt framme inom ATMP-området där det händer mycket just nu, både internationellt och nationellt. Grunden för framgången ligger i ett starkt samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och life science-företag. I Skåne arbetar vi med ATMP utifrån LUNDAMODELLEN. Modellen lägger grunden för ett framgångsrikt samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet och life science-företag. Genom att samla verksamheter som är kritiska i utvecklingen av ATMP nära varandra skapas en synergistisk miljö där varje aktör bidrar till helhetsbilden. Med korta transport- och kommunikationsvägar främjas samarbete och innovationer.

Region Skånes ATMP-centrum

Region Skånes ATMP-centrum koordinerar och främjar utvecklingen av nya ATMP-läkemedel. Renrumsanläggningen är placerad på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Den ligger i anslutning till Kliniska Studier Sverige - Forum Söders Kliniska Prövningsenhet och Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicins aferes-verksamhet. Den här samlokaliseringen möjliggör kortare transporter och kontaktvägar mellan enheterna vilket främjar både patienter och medarbetare. ATMP-centrum är nära beläget Lunds universitet och kommer att ha ett nära samarbete med olika aktörer inom universitet.

Lunds universitet

För att främja utvecklingen med ATMP ytterligare kommer Lunds universitet att upprätta en Pre-GMP-facilitet. Där kommer forskare få möjlighet att utveckla och anpassa sina metoder inför tillverkning i GMP-faciliteten. Det kommer att finnas ett nära samarbete mellan ATMP-centrum och Pre-GMP-faciliteten för att underlätta övergången från pre-klinisk forskning till läkemedelstillverkning och kliniska prövningar.

Life science-företag

Medicon Village är en mötesplats för forskning, innovationer och affärsutveckling inom livsvetenskaperna. Medicon Village finns i Lund, i omedelbar närhet till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Här är en ATMP-inkubator under utveckling. Den kommer ha till uppgift att skala upp tillverkning som skett på GMP-faciliteten och tar vid efter att de initiala studierna har skett. ATMP-centrum och Pre-GMP-faciliteten kommer i nära samarbete utveckla tillverknings­metoderna till storskalig tillverkning.

Senast publicerad: